piątek, 18 listopada 2016

XXV Aukcja Wielkiego Serca Stowarzyszenie WIELKIE SERCEEugeniusz Gerlach – Przyjaciółki, 2015 r. pastel na kartonie, 86 x 61 cm


XXV AUKCJA WIELKIEGO SERCA
Magiczny wieczór, magiczna data – 19 listopada – i już Jubileuszowa XXV Aukcja Wielkiego Serca. Wyjątkowa okazja, szczytny cel, wspaniałe dzieła. Tak zapowiada się tegoroczna Aukcja Stowarzyszenia „Wielkie Serce” na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie, który jest jedną z najstarszych placówek, kształcącą młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Krakowie. Obecny rok szkolny to już 70 rok istnienia Ośrodka .
19 listopada 2016 r. – Godzina 16.00 – Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”.

Honorowy patronat:
– Prezydent Miasta Krakowa Pan prof. Jacek Majchrowski
– Rada Miasta Krakowa
– Pani Elżbieta Penderecka
– Prezes BCC Pan Marek Goliszewski
Gospodyni wieczoru – Pani Anna Dymna
Prowadzenie aukcji – Pan Juliusz Windorbski
Gościnnie wystąpi – Finalista XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Pan Szymon

XXV AUKCJA WIELKIEGO SERCA – 19 LISTOPADA GODZ. 16.00 MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ ‘MANGGHA”

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA – 12-18 LISTOPADA 2016 R. MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ W KRAKOWIE w GODZ.10-18

Katalog aukcyjny oraz więcej informacji na stronie stowarzyszenia „Wielkie Serce” – www.wielkieserce.pl i pod numerami tel. 12 266 01 40, 601 240 901,500 665 230

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Galeria PRYZMAT Kraków – ALCHEMIA KOLORU

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ PRYZMAT

Klub Plastyka ZPAP
ul. Łobzowska 3
31 -139 Kraków

zaprasza na wystawę malarstwa

EUGENIUSZ GERLACH
ALCHEMIA KOLORU

wernisaż: 22 grudnia (wtorek) 2015 roku o godz. 17.00


Pomiędzy linia a kolorem

Malarstwo Eugeniusza Gerlacha zanurzone jest głęboko w poszukiwaniach artystycznych europejskiej i polskiej awangardy z pierwszych dekad XX wieku, stanowi własną, w pełni autonomiczną, oryginalną wypowiedź artysty współczesnego, zaskakująco prawdziwą.  Mamy do czynienia z dobitnym potwierdzeniem, że sztuka to obszar, w którym klasyczne operowanie tabliczką mnożenia nie musi przynosić wyników do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, terenem gdzie paradoks jest piękny i interesujący.

„Na płótnach Eugeniusza Gerlacha prowadzone jest jakaś gra, intryga wyższej, artystycznej kategorii. Na pewno chodzi o porządkujące zdyscyplinowanie obrazu, tak, aby motyw był klarowny i jednocześnie by był raczej czysto plastyczną rozgrywką na temat człowieka i natury” – napisał niedawno Stanisław Tabisz. Wie co pisze, wszak sam jest malarzem. A my, publiczność sal wystawowych, gdy przyjrzymy się bliżej obrazom Gerlacha, gdy poobcujemy z nimi dłużej niż przez chwilę, odnajdziemy w nich (także w tych, które zbliżyły się do abstrakcji tak dalece, że stanęły na jej progu) w zasadzie wszystkie klasyczne tematy malarskie: pejzaż, martwą naturę, akt, portret, szerokie spektrum tzw. scen rodzajowych. Jedne „na wierzchu”, inne ukryte w materii obrazu, a wszystkie – bez względu na to – jak zostały potraktowane – zdają się być przede wszystkim pretekstem do kreowania dyskursu pomiędzy malarskimi wartościami, środkami, celami.
Linia i kolor – podstawowe środki malarskie – bywają u Gerlacha podnoszone do rangi tytułu wystawy, co może oznaczać, że artysta podrzuca nam trop, że chce zwrócić uwagę na rolę, jaką pełnią w jego obrazach. A jest to rola szczególna.

Picasso powiedział, że „tylko linia nie jest naśladownictwem”. Eugeniusz Gerlach, mądrzejszy o doświadczenia kubistów, konstruktywistów, o cały wiek XX przefiltrowany przez własną osobowość, wie co można zrobić z linią w obrazie, jak operować nią, by podkreślić konstrukcję formy, jak rytmizować i dynamizować. No i jak zespolić ją równoprawnie z kolorem. W tę wiedzę wyposażyła go krakowska Akademia; uczeń Wacława Taranczewskiego wiedział jak równolegle działać linią i płaszczyzną barwną już wówczas gdy malował obrazy na dyplom. A potem były własne doświadczenia, przemyślenia, działania: pół wieku mniej więcej. Można powiedzieć, że Eugeniusz Gerlach jest cierpliwym, skutecznym trenerem linii i magiem koloru.

Linia i kolor osiągają wyjątkowe współbrzmienie w obrazach Gerlacha określanych jako witrażowe, uznawanych za najbardziej „Gerlachowe” i stanowiących znaczną (nie tylko ilościowo) część dorobku artysty. Budowane wyrazistymi liniami konturowymi i cieńszymi, delikatnie spinającymi obraz , czasem tworzącymi kotary, czy przesłony przesuwające namalowane przedmioty w głąb obrazu, z płaszczyznami koloru opisującego przedmiot mają jeszcze jeden ważny akcent malarski: światło. Światło, często dyskretne, starannie rozkładane podkreśla charakter obrazu i zaprasza do wycieczek wyobraźni. Uwodzi nawet wytrawnych krytyków tak dalece, że pozwalają sobie na emocjonalność uwag i opinii. Można – udając się w trop za nimi – przyjąć, że w Sali wystawowej stoimy przed witrażami, które patrzą na nas. Ale dopuszczalne i uprawnione jest także inne  zobaczenie obrazu, ba, nawet najdosłowniej odwrotne. To my stoimy przed witrażem i przez wypełnione kolorem kwatery wyglądamy na świat ograniczany, dzielony, rozczłonkowywany bujną geometrią linii. Podejmujemy trud scalania autonomicznych elementów żyjących własnym życiem, albo zadawalamy się rejestrowaniem ich istnienia. Aż do chwili gdy dotrze do nas szczególna podstępność malarstwa. Bo najbardziej witrażowe obrazy są tymi, które nie pozwolą przenieść się na szkło bez istotnych strat malarskich. Są nieprzekładalne, podobnie, podobnie zresztą jak prace z wcześniejszego o parę lat cyklu „Kompozycji kilimowych”; najbieglejsza tkaczka dostałaby ciężkiej nerwicy i trwałej niechęci do krosna próbując przenieść w sploty wełny te rytmiczne kompozycje abstrakcyjne. Bo Eugeniusza Gerlacha nie interesuje szkło, ani wełna. Przynajmniej – nie tym razem. On maluje obrazy wiodąc nas szlakami malarskiej iluzji. Tworzy malarstwo wyrafinowane o niezwykle czystej, precyzyjnej konstrukcji. Niech nas nie zwiedzie pozorna plątanina linii; one są pod kontrolą, maszerują karnie jak żołnierze z kompanii honorowej, tylko z daleko większym przydziałem fantazji.

Kiedyś, lat temu czterdzieści i kilka, Gerlach miał swoją pierwszą w Krakowie wystawę indywidualną. Podczas wernisażu w galerii dziennikarz zapytał artystę co chciałby robić w bliższej i dalszej przyszłości. – Chciałbym namalować dużo dobrych obrazów – powiedział młody malarz. Nie wiadomo już czy była to noc spadających gwiazd, ale życzenie spełniło się. Ma w dorobku dużo rzeczywiście dobrych obrazów, a przed sobą następne. Dobre, bo przecież innych nie warto malować.
Jolanta Antecka, Kraków 2015

piątek, 23 października 2015

Galeria PANORAMA Dwór w Tomaszowicach - MUZYCZNOŚĆ SZTUKI

MUZYCZNOŚĆ SZTUKI to tytuł wystawy malarstwa, grafiki, rysunku i rzeźby, która prezentuje twórczość artystów – członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. Jest to już piąta tematyczna wystawa zorganizowana dzięki uprzejmości Pana Ziyada Raoof w Galerii Panorama w Tomaszowicach, w ramach cyklu wystaw Art Meeting Tomaszowice.

 

W wystawie bierze udział 24 artystów (Marek Batorski, Bożena Boba-Dyga, Józefina Bransch-Walczak, Adam Brincken, Barbara Bujas-Szozda, Eugeniusz Gerlach, Anna Karpowicz-Westner, Teresa Kotkowska-Rzepecka, Danuta Kowalska, Janina Kraupe, Agnieszka Łakoma, Aleksander Mitka, Maria”Maja” Moroz, Maria Niewiadomska, Jerzy Nowakowski, Romuald Oramus, Lucjan Orzech, Jan Pamuła, Leonard Pędziałek, Aleksander Fraj Pieniek, Ewa Sadowska, Anna Stolzman-Michta, Ewa Wójcik-Konstantynowska, Ewa Żelewska –Wsiołkowska).
Prezentując  prace artystów, zajmujących się rożnymi dziedzinami sztuki  i posługującymi się różnorodnymi środkami wypowiedzi, chcielibyśmy też „usłyszeć obraz”. Analizując zagadnienia muzyczności malarstwa można zauważyć ze te dwie dziedziny sztuk: muzyka i obraz łączy szereg analogii. Kandinsky twierdził, że „kolor jest klawiszem, oko młoteczkiem, a duch wielostronnym fortepianem”, Poprzez wystawę, chcielibyśmy pokazać szczególnie relacje pomiędzy sztuką a muzyką. Muzyczność sztuki i malarskość muzyki. Musica sacra i musica profana.
Dla wielu artystów główną rolę w   malarstwie odgrywa kolor i rytm kompozycyjny, który kojarzy się z muzyką. Poszukując relacji między muzyką i malarstwem można porównać  oddziaływanie barw do brzmienia  instrumentów muzycznych, dokonując równocześnie określenia psychologicznego znaczenia poszczególnych kolorów.
Związki muzyki z malarstwem nie są niczym nowym, a w XX wieku nabrały, szczególnego estetycznego zespolenia, przykładem mogą być muzyka i malarstwo impresjonizmu -oba rodzaje twórczości zazwyczaj mają za zadanie wywołać u odbiorcy określone wrażenie, zatrzymanie chwili.
Muzyka, podobnie jak malarstwo,  podkreśla, ujawnia i mnoży emocje; stanowi bezpośrednią formę wyrażania najbardziej subiektywnych przeżyć twórcy.

Zapraszamy do Galerii Panorama w Tomaszowicach
październik – listopad 2015Małgorzata Bundzewicz
Kurator wystawy ZPAP OK

http://www.gerlach-art.com/dwor-w-tomaszowicach-galeria-panorama-wystawa-muzycznosc-sztuki/ 

sobota, 4 kwietnia 2015

ART & BUSINESS – KOLOREM W RZECZYWISTOŚĆ

W kwietniowym numerze, opisującego relacje sztuki i biznesu magazynu Art & Business – nr 4/2015 (245), ukazał się artykuł poświęcony sylwetce artysty malarza Eugeniusza Gerlacha. Artykuł nosi tytuł KOLOREM W RZECZYWISTOŚĆ. Na czterech stronach artykułu [strony: 72-75] znajdziemy całostronicową fotografię artysty, wykonaną w jego pracowni malarskiej (znajdującej się w Krakowie), reprodukcje trzech obrazów, które pokazane zostaną na wystawie MUZYCZNE INSPIRACJE (maj 2015 – CK Zamek, Poznań) oraz tekst przybliżający sylwetkę autora.

“Trzy gracje - trio” 125 x 125 cm, 2011
“Trzy gracje – trio” 125 x 125 cm, 2011
W artykule znajdziemy między innymi informacje dotyczące wczesnych lat młodości Eugeniusza Gerlacha – w szczególności doświadczenia wojenne i powojenne, które ukształtowały charakter artysty. Dowiemy się także o jego najwcześniejszych poszukiwaniach stylu, o wpływie jaki wywarli na niego artyści uważani dziś za klasyków malarstwa. Poznamy także jego wspomnienia lat studenckich, spędzonych na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.


“Muzykanci”, 150 x 150 cm, 2014
“Muzykanci”, 150 x 150 cm, 2014
Wreszcie dowiemy się o artystycznych inspiracjach Eugeniusza Gerlacha – w szczególności sportem i muzyką.


“Muzykanci”, 150 x 150 cm, 2014
“Muzykanci”, 150 x 150 cm, 2014

Artykuł ukazał się z okazji zbliżającej się wystawy Eugeniusza Gerlacha MUZYCZNE INSPIRACJE w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu – Galeria PROFIL, maj 2015

czwartek, 28 sierpnia 2014

ZPAP Gdańsk - wystawa malarstwa LINIA I KOLOR

Galeria ZPAP Okręgu Gdańskiego
ul. Mariacka 46/47
Gdańsk 80-833
Wystawa czynna: 4 – 28 sierpnia 2014 
Kurator wystawy: Janusz Janowski (prezes Okręgu Gdańskiego ZPAP)
=========================================================
4 sierpnia 2014 roku w Galerii ARTEFAKT ZPAP Okręgu Gdańskiego, przy ul. Mariackiej w Gdańsku, odbył się wernisaż wystawy malarstwa Eugeniusza Gerlacha LINIA I KOLOR. Słowo wstępne wygłosił kurator wystawy Janusz Janowski (prezes Okręgu Gdańskiego ZPAP). Następnie głos zabrał artysta - Eugeniusz Gerlach.
Wystawa czynna do 28 sierpnia 2014 roku. 
Od lewej: Eugeniusz Gerlach i Janusz Janowski (prezes OG ZPAP)

Eugeniusz Gerlach (Gdańsk 2014)


Eugeniusz Gerlach


Janusz Janowski i Eugeniusz Gerlach

Janusz Janowski i Eugeniusz Gerlach

piątek, 11 lipca 2014

ZPAP Gdańsk - Eugeniusz Gerlach – wystawa malarstwa – LINIA I KOLOR

Galeria ZPAP Okręgu Gdańskiego

ul. Mariacka 46/47
Gdańsk 80-833
Wystawa czynna: 4 – 27 sierpnia 2014 
Wernisaż: 4 sierpnia 2014 o godzinie 18.00
Kurator wystawy: Janusz Janowski (prezes Okręgu Gdańskiego ZPAP)


E_Gerlach_ulotka_zpap gdansk
Eugeniusz Gerlach – OG ZPAP Gdańsk 2014

Eugeniusz Gerlach urodził się w roku 1941 w Bieniawie k. Tarnopola (terytorium II Rzeczpospolitej Polskiej). Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego, grafikęwarsztatowąu prof. M. Wejmana, natomiast rysunek u prof. Adama Siemianowicza. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 roku. Promotorami jego pracy dyplomowej byli m.in. W. Taranczewski, Cz. Rzepiński, J. Stern i H. Rudzka-Cybisowa. Od roku 1966 jest członkiem ZPAP. W swoim dorobku ma ponad 50 wystaw indywidualnych i udział w ok. 70 wystawach zbiorowych – okręgowych i ogólnopolskich. Obrazy autorstwa Eugeniusza Gerlacha znajdująsięw wielu muzeach i instytucjach, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą(m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA).
Dwukrotnie otrzymywał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
Obecny czas stanowi jubileusz 70-tych urodzin artysty oraz jubileusz 50-lecia pracy twórczej. Z okazji tej odbyło się kilka wystaw, m.in. „Sport w malarstwie” w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, wystawa „Eugeniusz Gerlach -Malarstwo” w Pałacu Sztuki (Górny Pałac Sztuki TPSP) w Krakowie (2011), wystawa malarstwa w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, „Zmysły Sztuki” w Muzeum Pałac w Wilanowie (2012), wystawa indywidualna malarstwa – SPORT W SZTUCE – Muzeum Miasta Łodzi (2012), wystawa CZTERY OBLICZA TWÓRCZOŚCI – Galeria DAP 3 – OW ZPAP – Warszawa (2013), MUZYCZNE INSPIRACJE – Europejska Galeria Sztuki – Millenium Hill Rzeszów (2013).
Ukazał się także album „Eugeniusz Gerlach, Malarstwo 1959 – 2009″, opatrzony wstępem dr Jerzego Huczkowskiego. Album zawiera wywiad z Eugeniuszem Gerlachem przeprowadzony przez Czesława Czaplińskiego oraz 350 barwnych reprodukcji uszeregowanych rocznikami.


Kleopatra, 1994
Eugeniusz Gerlach – Kleopatra, 1994


Linia i kolor – malarstwo Eugeniusza Gerlacha
Eugeniusz Gerlach związany jest od czasu swoich studiów, które ukończył dyplomem w 1966 roku w Akademii Sztuk Pięknych, z Krakowem. Związek z tym szczególnym dla polskiego malarstwa miastem nie sprowadza się rzecz jasna wyłącznie do zamieszkania w jego obszarze, ale ugruntowany jest nade wszystko w wielkiej malarskiej tradycji wytworzonej przez krakowskich artystów na przestrzeni ostatnich stuleci. Eugeniusz Gerlach poznawał ją i artystycznie przyswajał podczas swoich studiów w tamtejszej akademii w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego, wybitnego reprezentanta polskiego koloryzmu, członka ugrupowania Pryzmat utworzonego w 1930 roku w artystycznym środowisku Feliksa Kowarskiego, współzałożyciela innej jeszcze kolorystycznej formacji: Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”.
Podobnie jak dla krakowskich malarzy zgrupowanych w Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”, Zrzeszeniu Artystów Plastyków „Zwornik” oraz kapistów, problematyka wyrazowej funkcji barwy stała się podłożem twórczych poszukiwań Eugeniusza Gerlacha, choć – analogicznie do twórczości swojego akademickiego mistrza Wacława Taranczewskiego i w stylistycznym związku z artystycznymi poszukiwaniami krakowskich formistów, zwłaszcza zaś Leona Chwistka – w zasadniczym zespoleniu z problematyką konstrukcji. Wyrazowa relacja między tymi dwoma aspektami malarskiego języka stanowiła dotąd i stanowi nadal zasadniczą płaszczyznę poszukiwań artystycznych malarza, a stopień zależności między nimi opisuje zaś jego poszczególne dzieła. Jak bowiem wykazuje już choćby wstępna analiza poszczególnych malarskich prac wykonanych przez Eugeniusza Gerlacha w ciągu jednego roku, różnią się one językiem wyrazowym, zasadniczo oscylującym między figuratywizmem a abstrakcjonizmem, zawsze jednak cechują się wykorzystaniem ekspresjonistycznej narracji.
Akt na tle białej draperii, 2014

Akt na tle białej draperii, 2014

Podstawowe środki malarskie: linia i barwa, zyskują w malarskich realizacjach krakowskiego artysty znaczną autonomię, nawet wówczas, kiedy określają kształty mające swoje desygnaty w realności. Malując postać ludzką, różnego rodzaju przedmioty czy pejzaż Gerlach nadaje im status jedynie pretekstu do tworzenia linearno-chromatycznych konstrukcji, one są bowiem zasadniczym tematem jego malarstwa – niekiedy wyłącznym. Ze względu na koncentrację swojej uwagi na kwestiach czysto formalnych malarz bardzo często realizuje prace całkowicie abstrakcyjne. (…) Bardzo liczną grupę w dorobku malarza stanowią prace, w których jeden element figuratywny jasno określający swój desygnat – zazwyczaj ludzka głowa – wieńczy swobodną strukturę abstrakcyjną, określoną w granicach wyznaczonych skojarzeniem z tym desygnatem.
Nierzadko pojawiały się w dorobku artysty prace, których charakter można określić w kategoriach malarstwa przedstawiającego o cechach formalistycznej stylizacji, odsyłającej do poszukiwań polskich malarzy okresu międzywojnia, formistów i przedstawicieli grupy „Rytm”. (…) Niektóre z tych prac – jak na przykład „Kleopatra” z 1994 roku, poprzez zastosowanie specyficznej struktury formalnej odsyłają do twórczości Gustava Klimta. Wiele z tego typu prac przepełnionych jest sentymentalizmem typowym dla dekoracyjnego malarstwa – jak choćby obraz „Zakochana skrzypaczka” z 2014 roku. Główną jednak cechą obrazów o tym charakterze jest zastosowanie retorycznej formalizacji, mającej swoje uzasadnienie jedynie w wybujałości estetycznej. Do tej malarskiej grupy prac Eugeniusza Gerlacha zaliczyć można obraz zatytułowany „Kwiaty w wazonie” z 2014 roku.
Reasumując należy podkreślić, iż malarstwo Eugeniusza Gerlacha uzyskuje artystyczną tożsamość w perspektywie przeobrażeń europejskiej sztuki pierwszej połowy dwudziestego wieku, zwłaszcza zaś w kontekście formalistycznych poszukiwań krakowskich środowisk awangardowych dwudziestolecia międzywojennego. Mimo tych afiliacji twórczość krakowskiego malarza pozostaje autonomiczna; wyróżnia się emocjonalnością ujęcia, co osadza ją we współczesnych tendencjach ekspresjonistycznych, a jednocześnie, ze względu na par excellence malarskie rozumienie dzieła sztuki przez Gerlacha, sytuuje w przestrzeni współczesnej sztuki nonkonformistycznej, dalekiej od modnego obecnie pseudoawangardyzmu i sztuki efemerycznej.
Janusz Janowski (prezes OG ZPAP), Gdańsk 2014

Błękitne spojrzenie, 1999 - olej, płótno, 85 x 60,5 cm

Tukany, 2014 - olej, płótno, 75 x 60 cm


Dziewczyna z dębowego wzgórza, 2012 - olej, płótno, 80 x 60 cm


Infantka, 1991 - olej, płótno, 90 x 60 cm


Ślepiec grający na fujarce, 1982 - olej, płótno, 82 x 50 cm


Naga Gejsza, 2010 - olej, płótno, 95 x 49 cm


Akt futurystyczny - różowy, 2010 - olej, płótno, 99 x 47 cm

środa, 13 listopada 2013

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

7 listopada 2013 roku, w Europejskiej Galerii Sztuki mieszczącej się w MILLENIUM HALL w Rzeszowie, przy al. Kopisto 1, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Eugeniusza Gerlacha p.t. MUZYCZNE INSPIRACJE. Uroczystego otwarcia dokonał kurator wystawy - Emil Jurkiewicz (prezes Fundacji Bliźniemu Swemu). Uroczystość zaszczyciła swoją obecnościa Pani Marta Półtorak - Prezes Develop Investment oraz Millenium Hall.  Wernisażowi wystawy towarzył koncert kameralny muzyki klasycznej. Na wystawie prezentowanych jest 85 obrazów inspirowanych muzyką. 

Wystawa czynna: 7 listopada 2013 - 28 lutego 2014.
Serdecznie zapraszamy.

Millenium Hall w Rzeszowie - Europejska Galeria Sztuki - Zaproszenie

Dom Aukcyjny MILLENIUM - Europejska Galeria Sztuki
Eugeniusz Gerlach - MUZYCZNE INSPIRACJE - informacja o autorze
Uroczyste otwarcie wystawy (od lewej: Eugeniusz Gerlach, Marta Półtorak oraz Emil Jurkiewicz)

Uroczyste otwarcie wystawy (od lewej: Eugeniusz Gerlach, Marta Półtorak oraz Emil Jurkiewicz)
Eugeniusz Gerlach oraz Pani Prezes Marta Półtorak
MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje
MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

MILLENIUM HALL Rzeszów - Eugeniusz Gerlach - Muzyczne Inspiracje

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...