czwartek, 17 marca 2011

Album - Czesław Czapliński "Eugeniusz GERLACH Malarstwo 1959-2009 Paintings"
Pamiętam, kiedy kilka lat temu po raz pierwszy zetknąłem się z większą liczbą prac Eugeniusza Gerlacha w jego pracowni w Krakowie — zobaczyłem i usłyszałem wielkich mistrzów: Cezanne, van Gauguina, Moneta, Matisse’a, Miro, Picasso, Chopina, Mozarta, Beethovena, Brahmsa… Pięćdziesięcioletni dyskurs, jaki prowadzi artysta z tytanami malarstwa i muzyki jest fascynujący i ciągle trwa w jego twórczości.

Zaczęło się już we wrocławskim liceum plastycznym, gdzie nauczycielami Eugeniusza Gerlacha byli absolwenci ASP w Krakowie, uczniowie Wojciecha Weissa, Zbigniewa Pronaszki. Potem, gdy sam trafił w progi tej uczelni, spotkał takich profesów jak Wacław Taranczewski, Jerzy Nowosielski, Hanna Rudzka-Cybisowa, Czesław Rzepiński, Jonasz Stern.

Dzięki malarstwu Eugeniusz Gerlach pozwala nam lepiej zrozumieć Wielkich Mistrzów, a tym samym świat, w którym żyjemy. Bardzo poważnie traktuje swoją artystyczną drogę. Wyznaje: "Gdy staję przed białą płaszczyzną płótna, rodzi się specyficzny stan ducha i świadomość rozpoczynania pewnego misterium, którego początek daje pierwsza plama na nim położona. Potem następuje cisza, samotność i z wolna płynący czas. Jest temat, pierwsze zarysy kompozycji, barwa, rytm, kolor i wyraziste, dla mnie bardzo ważne, kontury porządkujące malarski świat. Są też emocje, i to wszystko razem zamienia białą płaszczyznę płótna w rozedrgane feerią barw dzieło zaczynające żyć własnym życiem”. Z pewnością niezwykłe wyczucie koloru, duża dynamika oraz porządkowanie formy za pomocą czarnego konturu, to elementy, które sprawiają, że trudno uwolnić wyobraźnię od malarskiego świata Eugeniusza Gerlacha.

Czesław Czapliński

========================================================================

I remember the first time I saw a group of Eugeniusz Gerlach’s works in his studio in Krakow: I saw and heard some great masters: Cézanne, Gauguin, Monet, Matisse, Miró, Picasso, Chopin, Mozart, Beethoven, Brahms… The fifty-years-long discourse with the giants of painting and music the artist has been involved in is fascinating and everlasting in his oeuvre.

It all started in a secondary school of visual arts in Wrocław, where Eugeniusz Gerlach’s teachers were graduates of the Academy of Fine Arts in Krakow, former students of Wojciech Weiss and Zbigniew Pronaszko. Later, when he himself signed up for the Academy, he met professors such as Wacław Taranczewski, Jerzy Nowosielski, Hanna Rudzka-Cybisowa, Czesław Rzepiński, Jonasz Stern.

Through his painting, Eugeniusz Gerlach gives us a better understanding of great masters and, through them, helps comprehend the world we live in. He confesses: “When I stand before the white surface of canvas, I get overwhelmed by a unique state of spirit, and an awareness of starting a mystery that is sparked off by the first patch I lay. Then there is silence, loneliness and time that flows slowly. The subject is there, the first outlines of the composition appear; next are the color, rhythm, hues, and distinctive contours, which are very important for me as they bring order to the painterly world. There are emotions, too. All that transforms the white surface of canvas into a work that vibrates with an extravaganza of color that begins to live its own life”. His perfect sense of color, the dynamics and form organized by black contours are surely the elements that make it hard for our imagination to leave Eugeniusz Gerlach’s painted world behind.

Czesław Czapliński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...